VYHLEDAT

hledat vraz:
v oddlen

Interir
VYBAVEN INTERIRU
NBYTEK
KANCELSK IDLE A KESLA
INTERIROV KRBY
KRBY NA ZAKZKU
Exterir
Partnersk weby
Sluby


TOPlist


zajmav odkazy

      SORTIMENT > OBKLADY - PRODN KMEN

Obklady - pírodní kámen, kamenné obklady

Náronjší zákazníci  urit dají pednost pírodním materiálm. Obklady z pírodního kamene splují nejnáronjší poadavky a jsou dodávány jako kusové nebo pipravené ve form polotovaru ve formátovaných šablonách.Tyto existují i v rohovém provedení a práce s nimi je velmi jednoduchá a zvládne ji i laik. Pouité materiály jsou kemen (kvarcit), pískovec, bidlice. 

 V oblib jsou také nepravidelné obklady a obklady - pásky. Materiál je opt pískovec, rula, ale i vápenec, bidlice, porfýr, andezit, kvartzit a jiné.

Všechny materiály jsou pírodního pvodu a proto se barva me lišit od vystavených vzork.

Jako alternativu k obkladm z pírodního kamene meme nabídnou umlý kámen

ceník si stáhnte     zde

 

 

Zobrazuji katalog - pepnout do seznamu.

[<<]    [>>]

Strany: 1
OBKLADY - PRODN KMEN OBKLADY FORMTOVAN
OBKLADY - PRODN KMEN OBKLADY NEFORMTOVAN
OBKLADY - PRODN KMEN OBKLADY SKLDAN

[<<]    [>>]

Strany: 1

INT 2013  
   ABC service Frdlantsk 3683, Frdek-Mstek 738 02, tel: 558 646 227, e-mail: abcservice@post.cz