VYHLEDAT

hledat vraz:
v oddlen

Interir
Exterir
Partnersk weby
Sluby


TOPlist


zajmav odkazy

      SORTIMENT > PSTEKY PRO AUTA, ZASTEEN TERAS

Konstrukce stavebnic je navrena z lepených smrkových profil KVH o základním profilu 140 x 140 mm (sloupy, stojky, píky apod.) a 60 x 160 mm pro krokve. Výhodou profil KVH je jejich stabilní mechanická únosnost (absence suk, prasklin a defekt) a oproti rostlému devu jsou ji profily i rozmrov stabilizovány.

Dílce jsou oíslovány a ke stavebnici je piloen rámcový postup montáe konstrukce na pipravené patky s následným sestavením díl. Díly mají pedvrtány otvory slouící k prozatímnímu montánímu zajištní a usazení díl ve správné poloze, následn se provádí finální fixace samovrtnými vruty pro pojištní spoj a zajištní tuhosti konstrukce. Celá konstrukce je pak samonosná, co v pípad nap. zastešení terasy znamená, e není teba ji fixovat konstrukci do stny. Souástí dodávkyje také statický výpoet únosnosti konstrukce a rozmrové schéma pro sestavení.

Zobrazuji katalog - pepnout do seznamu.


INT 2013  
   ABC service Frdlantsk 3683, Frdek-Mstek 738 02, tel: 558 646 227, e-mail: abcservice@post.cz