VYHLEDAT

hledat vraz:
v oddlen

Interir
VYBAVEN INTERIRU
NBYTEK
KANCELSK IDLE A KESLA
INTERIROV KRBY
KRBY NA ZAKZKU
Exterir
Partnersk weby
Sluby


TOPlist


zajmav odkazy

      SORTIMENT > KRBY - UML KMEN > ZAHRADN KRBY KWR

Nabízíme zahradní krby z umlého kamene,  jeho stavbu zvládnou bez problému sami zákazníci.

V našem výrobním programu je moné nalézt, nkolik druh zahradních krb, které dotváí píjemné posezení v zahrad, na chat nebo v pergole. Lze do nich instalovat spodní i opékací rošty, popípad otoný gril a dokoupit krbové náadí. Jejich základní konstrukce je z betonu a prostory, kde jsou vysoké teploty, jsou chránny árobetonovými plotnami. Zde je poteba dodret zásadu, aby pohledový beton nebyl vystaven vtší teplot ne 300 stup, aby v nm nevznikly trhliny. Návody k sestavení všech typ zahradních krb  jsou dodávány samostatn ke kadému zakoupenému krbu.

Posezení u krbu je moné doplnit rznými druhy devných laviek a stol, nebo zahradního nábytku z umlého kamene, které lze takté nalézt v našem sortimentu.

Pi prvním roztápní zahradního krbu dochází ke vzniku keramických vazeb (árobeton a beton se "vypálí") a pitom je nezbytn nutné zachovat následující postup:

a) Výrobek je oznaen dnem výroby, první zatopení je mono realizovat nejdíve 14 dn od data výroby.

b) Pomalu roztopit krb na max. teplotu kolem 150°C a tuto teplotu udrovat min. 1 hodinu – dochází k postupnému vysušování jednotlivých díl krb a eliminaci tenze vodních par (prakticky to znamená zaloit ohništ o maximálním prmru 20 cm a pomalu pikládat mkké devo nebo devné uhlí).

c) Pomalu roztopit krb na teplotu kolem vyšší (tzn. rozšíit ohništ, pouít tvrdé devo nebo devné uhlí).

d) Po další hodin opt rozšíit ohništ, postupn zintenzívnit topení. Po další hodin meme krb roztopit na maximální výkon. Celková doba prvního roztápní by nemla klesnout pod 5 hodin.

e) V pípad zvlhnutí venkovních krb (zateení, déš) je nutno pi kadém roztápní krbu dodret zásadu pomalého roztápní ad b).

Vlasové trhlinky jednotlivých díl, které vzniknou nedodrením výše uvedených zásad, nemají vliv na funknost  výrobku.

Ceny zahradních krb z umlého kamene naleznete v našem e-shopu. 

 

 

Zobrazuji katalog - pepnout do seznamu.


INT 2013  
   ABC service Frdlantsk 3683, Frdek-Mstek 738 02, tel: 558 646 227, e-mail: abcservice@post.cz