VYHLEDAT

hledat vraz:
v oddlen

Interir
VYBAVEN INTERIRU
NBYTEK
KANCELSK IDLE A KESLA
INTERIROV KRBY
KRBY NA ZAKZKU
Exterir
Partnersk weby
Sluby


TOPlist


zajmav odkazy

      SORTIMENT > MALTY, LEPIDLA, IMPREGNACE

Detaily zbo

Hydrofobn impregnace IMIT 3 lit.

MALTY, LEPIDLA, IMPREGNACE Hydrofobn impregnace IMIT 3 lit.

Cena s DPH:
   327,00 K

(Cena uvdn za bal.)


Poznmka

Speciáln vyvinutá impregnace na obklady IMIT.
- je souástí IMIT® Systému
- odpuzuje vodu
- sniuje špinivost a usazování prašných ástic
- zvyšuje odolnost proti kyselým dešm
- zamezuje tvorb mech a tvorb výkvt
- pro vnitní a vnjší pouití
- bez zápachu
- dovoluje obklad omývat vodou

Termín dodání: Do 14 dn 

Vlastnosti a pouití
IMIT®Impreg je kapalný impregnaní prostedek na bázi silikonu odpuzující vodu, omezující nasákavost obklad, zamezující výkvtm a mechovatní. Zabrauje stárnutí povrch a umouje snadnjší údrbu povrchu. Jedná se o naloutlou kapalinu alkalické reakce, kterou je mono edit vodou, nezapáchá, nezpsobuje zmnu barevnosti obkladu a zachovává pvodní pírodní stav obkladu. Je vhodný pro pouití v interiérech. IMIT®Impreg se pouívá jako konená povrchová úprava obklad IMIT®.

Postup pi ošetování obklad
Ošetovaný obklad musí být ádn vyschnutý, zbavený všech neistot, pípadných petok ze spárovací hmoty IMIT®Spára a lepidla IMIT®Tmel. Ped aplikací doporuujeme obklady oistit silonovým kartáem. Aplikaci provádt cca po 30 dnech. Ošetovaný obklad doporuujeme opatit dvojitým nátrem v rozmezí 24 hodin. IMIT®Impreg se nanáší needný, šttcem, válekem nebo postikovaem. Nejlepšího efektu dosáhneme nátrem šttcem. Po 4-7 letech doporuujeme nátr obnovit. IMIT®Impreg nelze zpracovávat za teplot niších +5°C.

Technická data 
materiálová základna: silikonová disperse
barva: naloutlá
hustota: asi 1 kg/l
tepelná odolnost: od -20°C do +80°C
teplota pi zpracování: od +5°C do +30°C
pestávka mezi nátry: doporuujeme cca 24 hod.
spoteba: cca 250 ml/m² na 1 nátr
balení: plastový obal 3 l, 5 l, 10 l

Upozornní
Všechny uvedené asy se vztahují na teplotu 23°C a relativní vlhkost vzduchu 50%. Vyšší teploty a niší vlhkost vzduchu prbh schnutí urychlují, niší teploty a vyšší vlhkost vzduchu schnutí prodluují.

Bezpenost pi práci
Jedná se o kapalinu alkalické reakce. Pi manipulaci je nutné pouívat ochranné brýle nebo štít, zástru a rukavice. Výrobek není toxický, avšak jako chemikálie je potebné povaovat jej za látku zdraví škodlivou. Proto je teba pi práci s ním respektovat základní hygienické poadavky.

Skladování
V chladu, chránit ped mrazem. Skladovat v uzavených originálních obalech.


Poslat dotaz


 Vae jmno:
 V e-mail:
 PS:
 Produkt:
 Poznmka:
Kontroln kd: Antispamov ochrana
Zadejte kontroln kd:

INT 2013  
   ABC service Frdlantsk 3683, Frdek-Mstek 738 02, tel: 558 646 227, e-mail: abcservice@post.cz