VYHLEDAT

hledat vraz:
v oddlen

Interir
VYBAVEN INTERIRU
NBYTEK
KANCELSK IDLE A KESLA
INTERIROV KRBY
KRBY NA ZAKZKU
Exterir
Partnersk weby
Sluby


TOPlist


zajmav odkazy

      SORTIMENT > MALTY, LEPIDLA, IMPREGNACE

Detaily zbo

Hydrofobn ntr REPESIL 1 lit.

MALTY, LEPIDLA, IMPREGNACE Hydrofobn ntr REPESIL 1 lit.

Cena s DPH:
   186,00 K

(Cena uvdn za ks)


Poznmka

Uívá se jako finální hydrofobizující nátr na pírodní i umlý kámen (sochaská díla, obklady fasád, kamenné stavby), stešní krytiny, na všechny typy omítek apod. Nevytváí lesklý povrch a nemní vzhled materiál. 
REPESIL je uren pro impregnaci anorganických povrch proti prniku vody. Dešová voda zpsobuje zašpinní a destrukci stavebních materiál tím, e do nich proniká, vnáší s sebou neistoty a postupn je nasycuje solemi (sírany a siiitany). Narstající krystaly tchto solí jsou pak píinou ztráty pevnosti stavebních materiál a jejich postupné eroze, výkvt tchto solí, špinavých skvrn a celkového zašpinní. Aplikace pípravku REPESIL miteln nezvyšuje difuzní odpor. Na všech neutrálních i alkalických materiálech zdiva rychle zasychá, hydrofobizaní efekt nastává ji nkolik hodin po jeho aplikaci.

Vlastnosti
REPESIL je odolný teplotním zmnám, ultrafialovému záení i exhalátm a ošetený povrch je netoxický.
Nehodí se na zasolené a vlhké stavební materiály!

Úinky
Oivuje stavební materiál, brání pístupu vody i do jeho trhlin o šíi a do 0,2 mm, výrazn prodluuje jeho ivotnost, brání jeho zašpinní.

Spoteba
Podle typu podkladu, poréznosti a savosti ošetované plochy 0,2 - 1,0 l/m², obvyklá spoteba 0,3 l/m². Pi petírání fasád pro zvýšení hydrofobity (aplikace na fasádní barvy) spoteba cca 0,1 l/m². Skutenou spotebu je teba zjistit pedem na malém zkušebním vzorku.

Skladování
Skladovat lze v pvodních neotevených obalech pi teplotách 0 – 20°C. Maximální skladovatelnost 24 msíc.

Balení:  1 l

Termín dodání: Skladem


Poslat dotaz


 Vae jmno:
 V e-mail:
 PS:
 Produkt:
 Poznmka:
Kontroln kd: Antispamov ochrana
Zadejte kontroln kd:

INT 2013  
   ABC service Frdlantsk 3683, Frdek-Mstek 738 02, tel: 558 646 227, e-mail: abcservice@post.cz