VYHLEDAT

hledat vraz:
v oddlen

Interir
VYBAVEN INTERIRU
NBYTEK
KANCELSK IDLE A KESLA
INTERIROV KRBY
KRBY NA ZAKZKU
Exterir
Partnersk weby
Sluby


TOPlist


zajmav odkazy

      SORTIMENT > MALTY, LEPIDLA, IMPREGNACE

Detaily zbo

Lepidlo T-REX POWER

MALTY, LEPIDLA, IMPREGNACE Lepidlo T-REX POWER

Cena s DPH:
   200,00 K

(Cena uvdn za bal.)


Poznmka

Vysoce kvalitní lepící hmota s velmi vysokou lepící silou vyrobená unikátní SMX technologií patentovanou firmou Soudal. Výrobek vyniká extrémní poátení pídrností. Chemicky neutrální, trvale elastický. Pro pouití k horizontálním i vertikálním spojm v domácnosti, ve stavebním, automobilovém, lodním i leteckém prmyslu. Všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na lepící sílu.

Charakteristika
- extrémn vysoká poátení pilnavost, pi celoplošném nanesení > 200 kg/m3
- sniuje potebu poátení fixace a zajištní spoj
- velmi dobrá zpracovatelnost, pímo aplikovaný dokonce i v nepíznivých podmínkách
- dokonalá adheze a rychlé vytvrzování na tém všech porézních i neporézních stavebních materiálech.
Má vynikající adhezi provenou testy: na ocel, AlMgSi1, mosaz, galvanicky pokovenou ocel, AlCuMg1, árov pokovenou ocel, AlMg3 a ocel ST1403.
Na plasty – PS, PVC, PA, polyesterové a epoxidové skelné lamináty GRP, PC obch. zn. Makrolon (polykarbonáty jako nap. Makrolon, Lexan apod. mohou díky vysoké tuhosti vytvrzeného tmelu vykazovat v místech spoje pi vyšším namáhání vlásenicové praskliny – doporuujeme konzultaci)
- špatná pilnavost na PP, PE, PTFE, PMMA
- pokud je na spojovaných materiálech pouita nakašírovaná ochranná fólie, ped spojováním je teba ji odstranit a povrch opatit nátrem Soudal Surface Activatoru
- pilnavý i na vlhké povrchy. V tomto pípad doporuujeme zvýšit adhezi pouitím Premieru 150 Soudal.
- vysoká úrove mechanických vlastností, prun se pizpsobuje vlivm tepelné expanze a vibrací
- petíratelný všemi barvami na vodní bázi a mnoha dalšími systémy. Doporuujeme provést test kompatibility. Pi pouití alkydových nátr se me prodlouit jejich doba zasychání.
- trvale pruná hmota – pohyb do +- 20%, ve vztahu k síle materiálu
- snadná aplikace i v nároných podmínkách
- nevytváí bubliny v mase tmelu ani v prostedí s vysokou vlhkostí a teplotou
- snadno zpracovatelný bezprostedn po aplikaci a opracovatelný po vytvrzení
- vynikající extruze (vytlaitelnost z kartuše) i v nízkých teplotách
- vynikající odolnost UV záení, barevná stálost
- ekologicky istý: neobsahuje izokyanáty, rozpouštdla, halogeny a kyseliny
- vynikající odolnost vi vtšin chemikálií: vod, alifatickým rozpouštdlm, minerálním olejm, tukm, zedným anorganickým kyselinám a louhm, odolný vi plísním
- nezanechává skvrny na porézních materiálech jako nap. pírodní kámen, ula (pi aplikaci na mramor, prosíme, otestujte tmel na malé ásti

balení: kartuše 290 ml
barevné provedení: bílá

Termín dodání: Zpravidla skladem

Píklady pouití
- montání lepení i tmelení v domácnosti, ve stavebnictví a strojírenství
- aplikace v kuchyních a sanitárních místnostech
- konstrukní lepení a tmelení spár vibraních a namáhaných konstrukcí
- lepení a tmelení spár mezi tabulovými plechy, klempíské lepené spoje
- elastické lepení panel, desek, sendvi, profil a jiných díl na vtšinu bných podklad
- petíratelný výrobek k výplni mezer i otvor
- lepení zrcadel pímo na reflexní vrstvu
- lepení panel, izolaních materiál, sokl, latk, obklad, deskových materiál na stny
- veškeré potebné spoje v domácnosti, v rekreaních objektech a prostedcích sportovních aktivit 


Poslat dotaz


 Vae jmno:
 V e-mail:
 PS:
 Produkt:
 Poznmka:
Kontroln kd: Antispamov ochrana
Zadejte kontroln kd:

INT 2013  
   ABC service Frdlantsk 3683, Frdek-Mstek 738 02, tel: 558 646 227, e-mail: abcservice@post.cz