VYHLEDAT

hledat vraz:
v oddlen

Interir
VYBAVEN INTERIRU
NBYTEK
KANCELSK IDLE A KESLA
INTERIROV KRBY
KRBY NA ZAKZKU
Exterir
Partnersk weby
Sluby


TOPlist


zajmav odkazy

      SORTIMENT > MALTY, LEPIDLA, IMPREGNACE

Detaily zbo

Penetrace IMIT 1 lit.

MALTY, LEPIDLA, IMPREGNACE Penetrace IMIT  1 lit.

Cena s DPH:
   200,00 K

(Cena uvdn za lit.)


Poznmka

Speciáln vyvinutá penetrace podkladové plochy, kompatibilní s výrobky IMIT.
- je souástí IMIT® Systému
- zlepšuje pilnavost k podkladu
- neobsahuje rozpouštdla
- sniuje nasákavost podkladu
- pro vnitní a vnjší pouití
- bez zápachu

Termín dodání: Do 14 dn 

Vlastnosti a pouití
Zpevuje podklad a sniuje jeho savost. Podklady opatené nátrem IMIT®Pen jsou pipraveny pro aplikaci lepidla IMIT®Tmel a následné lepení obklad. IMIT®Pen neobsahuje ádná rozpouštdla, nezapáchá a je vhodný pro pouití jak v exteriérech, tak v interiérech. IMIT®Pen lze aplikovat na betonové stny, pórobeton, omítky vápenné, vápennocementové, sádrové, sádrokarton, cetrisdesky, devotísku, pekliku a jiné podobné materiály.
Píprava podkladové plochy: podkladová plocha musí být savá, istá, zbavená mastnoty, bez námrazy, pevná, bez nátr, separaních prostedk, zbavená prachu a volných ástic. Pro lepení obklad na sádrové omítky je teba dbát, aby nebyly zatoené nebo kletované. 
Siln savé podklady doporuujeme opatit dvojitým nátrem.
IMIT®Pen se nanáší needný šttcem, válekem nebo postikovaem. Nejlepšího zpevnní podkladu dosáhneme nátrem šttcem. Povrch po zaschnutí musí být odolný otru, jinak je teba nátr opakovat. IMIT®Pen je teba nanášet v takovém mnoství, aby nám netvoil lesklý film. Po zaschnutí cca po hodin, lze dále aplikovat lepení obklad. Na materiálech, obsahující sádru je nutné nechat nátr 24 hodin zaschnout.
IMIT®Pen nelze zpracovávat pi teplotách pod +5°C.

Technická data 
materiálová základna: syntetická disperse
barva: ervená
hodnota pH: 8
hustota: asi 1 kg/l
tepelná odolnost: od -20°C do +80°C
teplota pi zpracování: od +5°C do +30°C
pestávka mezi nátry: cca 30 min.
odstup mezi posl. nátrem a obkladem: 1 hod. a 24 hod. u podklad obsahujících sádru
isticí prostedky: v erstvém stavu voda
spoteba: cca 150 ml/m² na 1 nátr
balení: plastový obal 1 l, 5 l, 10 l

Upozornní
Všechny uvedené asy se vztahují na teplotu 23°C a relativní vlhkost vzduchu 50%. Vyšší teploty a niší vlhkost vzduch prbh schnutí urychlují, niší teploty a vyšší vlhkost vzduchu schnutí prodluují.

Skladování
V chladu, chránit ped mrazem. Skladovat v uzavených originálních obalech.


Poslat dotaz


 Vae jmno:
 V e-mail:
 PS:
 Produkt:
 Poznmka:
Kontroln kd: Antispamov ochrana
Zadejte kontroln kd:

INT 2013  
   ABC service Frdlantsk 3683, Frdek-Mstek 738 02, tel: 558 646 227, e-mail: abcservice@post.cz