VYHLEDAT

hledat vraz:
v oddlen

Interir
VYBAVEN INTERIRU
NBYTEK
KANCELSK IDLE A KESLA
INTERIROV KRBY
KRBY NA ZAKZKU
Exterir
Partnersk weby
Sluby


TOPlist


zajmav odkazy

      SORTIMENT > MONTOVAN STAVBY

Detaily zbo

nvod na mont gare

MONTOVAN STAVBY nvod na mont gare


Poznmka

Ped vlastní stavbou garáe osadíme plechové plotniky na pedem vybetonované patky 40x25 cm tak, aby vzdálenost sted navaených matek na plotnikách byla úhlopín 624 cm. Podle schématu rozmístíme kovové plotniky se závitem (1) a ukotvíme je do patek pomocí 4 hmodinek M12. Na tyto plotniky posadíme jednotlivé sloupky (2) a pitom dbáme na koncové, prbné a rohové dráky, do kterých se navlékají jednotlivé deskové prvky (3). První adu tchto deskových prvk navleeme tak, aby plkulatá podélná dráka byla nahoe. Do této dráky se vloí závitová ty (4), pro její provleení dutým pilíem je poteba navrtat díru o prmru 13 mm pesn ve výšce dráky. Závitové tye jdou nastavovat pomocí kulatých matic (5) a lze je takté dle poteby krátit. Celou takto uloenou adu stáhneme pomocí šestihranných matek pes podloky a rozumn dotáhneme. Poté navleeme do dráek pilí druhou adu desek tak, aby podélné plkulaté dráky byly ve spodu a zakryly závitovou ty. Po tomto uloení dotáhneme matky závitové tye a zaneme nasazovat druhou adu dutých pilí. Tyto pilíe vyrovnáváme a je moné je posazovat do flexibilního lepidla. Do tchto pilí vloíme svislou závitovou ty (6) a zašroubujeme ji do kovové plotniky. Takto pokraujeme se stavbou, a do uloení ty pilí a šesti ad deskových prefabrikát. V tomto okamiku jsme dosáhli stanovené výšky garáe. Na první, druhý a tetí pár pilí (poítáno zepedu od vrat) poloíme napí ti devné trámy (7) od vyššího po nejniší, v místech vynívajících svislých závitových tyí je provrtáme a navleeme je na tyto závity. Pes podloku je takté dotáhneme šestihrannou maticí tak, aby celá konstrukce garáe nemla sebemenší výkyv. Závity, které vynívají nad trámek, poté odeeme.
Na takto sestavenou konstrukci poloíme trapézové pozinkované plechy (8), na n vloíme pryové podloky a pomocí šroub TEX pišroubujeme pes kadou vrchní vlnu do devných trámk. (Je dleité kvli pevnosti šroubovat kadou vlnu.) Naposled zasuneme z boních stran plechové lemování (9) a do boku trámk je pibijeme pozinkovanými hebíky.
Pi celé montái je nutné srovnávat jednotlivé prvky vodováhou a jednotlivé spoje vyplnit bu flexibilním lepidlem nebo akrylátovým tmelem.
Krov garáe zavtrujeme mezi protjšími rohy pozinkovanou páskou 20 mm x 1 mm.
K takto postavené garái je nutné pouze pipevnit zamykací vrata dle výbru (výklopná vrata jsou souástí dodávky).
Pi montái adových garáí je postup podobný, lze ušetit jednu delší (sousední) stnu, ale je poteba spojit stropní trámy v míst kotvení svislými šrouby.

Poslat dotaz


 Vae jmno:
 V e-mail:
 PS:
 Produkt:
 Poznmka:
Kontroln kd: Antispamov ochrana
Zadejte kontroln kd:

INT 2013  
   ABC service Frdlantsk 3683, Frdek-Mstek 738 02, tel: 558 646 227, e-mail: abcservice@post.cz