VYHLEDAT

hledat vraz:
v oddlen

Interir
VYBAVEN INTERIRU
NBYTEK
KANCELSK IDLE A KESLA
INTERIROV KRBY
KRBY NA ZAKZKU
Exterir
Partnersk weby
Sluby


TOPlist


zajmav odkazy

      SORTIMENT > ZATRAVOVAC DLABY > - TRANSFORM

Panely jsou vyrobeny z TRAPLASTu, který svými vlastnostmi uruje její nesporné pednosti. Tmi jsou zejména tlouška (pouze 40–60 mm), která minimalizuje ped pokládáním nutné zemní práce a nízká hmotnost, která je 4× niší ne u betonu. Ta sniuje náklady na dopravu, pracnost i fyzickou zát pi vlastní pokládce. Dlaba nenavlhá, proto v lét neodebírá zeleni tolik potebnou vláhu a zatravnné plochy jsou opravdu zelené. V zim pak nepemrzá, ani nepraská. Snadná opracovatelnost umouje pesn vytváet i nároné okrajové tvary, nap. kolem kanalizaních šachet, uzávr vody, sloup veejného osvtlení apod.
Dlaba je ideální pro zpevnní píjezdových cest, dvor, ale i parkoviš a odstavných ploch. Dlaba spluje odpovídající SN a díky své prunosti je ješt pevnjší ne dlaba betonová. Dlaba Lite – má tloušku pouze 4 cm a je urena jen pro zatíení osobními vozidly.Výroba pouze v šedé barv.

Nakupovat mete také pes náš e-shop.

   

Zobrazuji katalog - pepnout do seznamu.


INT 2013  
   ABC service Frdlantsk 3683, Frdek-Mstek 738 02, tel: 558 646 227, e-mail: abcservice@post.cz