VYHLEDAT

hledat vraz:
v oddlen

Interir
VYBAVEN INTERIRU
NBYTEK
KANCELSK IDLE A KESLA
INTERIROV KRBY
KRBY NA ZAKZKU
Exterir
Partnersk weby
Sluby


TOPlist


zajmav odkazy

      Video prezentace

 Zde jsou umístny instruktání videa k jednotlivým pracovním postupm 

 

stavba plotu       stavba krbu     stavba garáe

stavba zahr.domku      postup pi lepení obkladu

 

                                                                          stavba plotu z drátokoš


Postup pro suché spárování dlaby pomocí malty PFM 94

Postup pro spárování dlaby pomocí malty PFN

Postup pi pokládce a souasném spárování dlaby pomocí NVL 300


Montá krbu Zbojnická kuchyn

ást první        ást druhá        ást tetí

Montá krbu  02

ást první       ást druhá

 Montá krbu  03

ást první       ást druhá

 

Montá krbu 04       Montá krbu 05
 


Prezentace zatravovací dlaby "ECORASTER"

 Jezdectví       Jezdectví 2       Píjezdová cesta k RD

Pedvedení vsakování vody     Výroba Ecorasteru

Srovnání výhod mezi betonem a Ecorasterem
 

 

 

 

 

Vybran oddlen neobsahuje dn zbo.

INT 2013  
   ABC service Frdlantsk 3683, Frdek-Mstek 738 02, tel: 558 646 227, e-mail: abcservice@post.cz